►►►►►►►►►►►►► G A Z E T A ● I N T E R N E T O W A ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

Tag Archives: Rada Powiatu Kraśnickiego

nowe-009

Siedziba aktywu PSL i PO

Sądzę, że czytelników gazety internetowej Prawda i Społeczeństwo zainteresują miesięczne koszty „utrzymania” rady powiatu, a dokładnie „aktywu” Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej (komitet Lubię Kraśnik oceniam jako kamuflaż), którego liderzy powiatowi znaleźli się w samorządzie tego szczebla władzy publicznej.

Rada Powiatu Kraśnickiego liczy 23 członków. Wysokość diet radnych określa Uchwała Rady Powiatu Kraśnickiego Nr XV – 118/08, z dnia 27 lutego 2008 roku. Radny otrzymuje dietę, która nie jest opodatkowana i nie zalicza się, w zeznaniu rocznym, do dochodu. Dieta wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia jest to więc kwota 1020,80 zł.

Przewodniczący rady – funkcję tę pełni Krzysztof Staruch (PO/LK) – otrzymuje 160% najniższego wynagrodzenia, czyli 2041,60 zł. Wiceprzewodniczący – są nimi: Zygmunt Kusiak (SLD) i Ludwik Bielecki (PSL) – otrzymują 130% najniższego wynagrodzenia, czyli 1658,80 zł. Czytaj dalej


004

W dniu 1 grudnia 2008 roku odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Kraśnickiego, której najważniejszym punktem porządku obrad była dyskusja na temat sytuacji gospodarczej w powiecie oraz przyjęcie „Stanowiska Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej rolników Powiatu Kraśnickiego”.

O przeprowadzenie debaty na tematy gospodarcze i o sytuacji w rolnictwie radni apelowali od dłuższego czasu. Ze względu na szczególną wagę zagadnienia samorządowcy wnioskowali o zaproszenie na sesję parlamentarzystów, wybranych przez społeczność powiatu kraśnickiego.

Z zaproszenia samorządowców skorzystał poseł PiS Jarosław Stawiarski, który zaprezentował radnym swoją działalność parlamentarną, w obecnej kadencji Sejmu RP, skupiając się na działaniach dotyczących tematu debaty.

Drugi z kraśnickich posłów, Wojciech Wilk z PO, nie pojawił się na sesji. Czytaj dalej


Wspominałem w jednym z wpisów na blogu o stronie internetowej, którą prowadzi polityk PSL, z-ca dyrektora SP ZOZ w Kraśniku. Na stronę ludowca zaglądam czasem dla rozrywki i nie jest to czas stracony. Parę dni temu rozmawiałem ze znajomym na temat wpisu, jaki ostatnio przeczytałem na stronie dyrektora, zapowiadając przy tym napisanie felietonu. Znajomy podpowiedział mi: „wymień jego nazwisko, bardzo się z tego ucieszy, lubi być popularny”. Te słowa pokazują, jak silnie ambitnym człowiekiem jest pan doktor. A to często idzie w złym kierunku. Dlatego niech nie liczy, że zrobię mu przyjemność, a zarazem reklamę.
Oto szalenie interesujący fragment komentarza lekarza: Czytaj dalej


Kontynuując temat koalicji, jakie były zawierane w celu „skonsumowania” władzy na naszym terenie przypomnę, że po wyborach w roku 2002 prawicowy komitet Kraśnik 2002 dogadał się z lewicą i dzięki temu grupa, której bezsprzecznie liderem był burmistrz Piotr Czubiński, zdobyła władzę zarówno w mieście, jak i powiecie. Po czterech latach ostrych polemik na sesjach Rady Miasta Kraśnik, między Tadeuszem Członką i Piotrem Czubińskim, obaj panowie znów stali się współpracownikami. Członka za „podporządkowanie się” i „wyciszenie” otrzymał w „prezencie” funkcję wiceprzewodniczącego rady miasta, a jego najbliższy kompan, były naczelnik miasta Zygmunt Kusiak, został etatowym członkiem Zarządu Powiatu Kraśnickiego. Nowa koalicja wybrała na starostę kraśnickiego lidera grupy prawicowej w poprzedniej kadencji rady powiatu, tj. w latach 1998-2002, obecnego posła PiS, Jarosława Stawiarskiego. Czytaj dalej


021108-0042

Starosto, obudź się!

W porządku sesji Rady Powiatu Kraśnickiego, która odbyła się w dniu 29 października br., jednym z punktów obrad było zapoznanie się z „Raportem o stanie sportu i turystyki w Powiecie Kraśnickim.” Dokument skierowany do radnych zawiera zestawienie ilości klubów w gminach naszego powiatu, informacje o dotacji z budżetu powiatu dla poszczególnych klubów oraz na organizację imprez sportowych. Znalazły się w nim również informacje na temat bazy hotelowej, obiektów sportowych oraz kalendarza imprez turystycznych. Po zapoznaniu się z tym dokumentem nasuwa się bardzo smutny wniosek, że powiat kraśnicki to turystyczna pustynia i nic nie wskazuje, by mogło się to zmienić. Świadczy o tym m.in. fakt, że żaden z radnych powiatu nie zabrał na sesji głosu w tej sprawie. Nie było pytań i wniosków, a więc zdaniem przedstawicieli społeczności powiatowej wszystko jest w porządku. Czytaj dalej


nowy-6

CKiP, grudzień 1998r.

Kontynuując temat: „Historia samorządu” warto wspomnieć o koalicjach, jakie zawiązywały partie polityczne, działające na terenie Kraśnika. Po roku 1991, w którym odbyły się pierwsze w „nowej” Polsce wybory samorządowe, najbardziej czytelna była I kadencja rady miasta. Wygrali ją przedstawiciele Komitetów Obywatelskich, wywodzący się z nurtu solidarnościowego. Funkcję burmistrza w tamtym okresie pełnili: Antoni Pyzik i Kazimierz Mareczka.
Po kolejnych wyborach, które odbyły się w czerwcu 1994, Kraśnik stał się pośmiewiskiem w Polsce. Miastem rządziła bowiem koalicja prawicowo-lewicowa – ZChN-PC-SLD. Czytaj dalej


Radni PiS, od lewej: radny miasta Ryszard Iracki, radny powiatu Leszek Widerlik, radny miasta Kazimierz Choma.

Radni miasta Lubię Kraśnik/PO, od lewej: Krzysztof  Latosiewicz,  Dorota Posyniak,  Zbigniew Marcinkowski.

111108-023

111108-024