Autor

Mirosław Sznajder

100_4400

Urodziłem się 18 marca 1960 roku w Kraśniku Fabrycznym, gdzie ukończyłem Szkołę Podstawową nr 1 (obecnie PSP nr 5) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja (klasa o profilu matematyczno-fizycznym). W trakcie nauki byłem siatkarzem III-ligowej „Stali” Kraśnik. Pasja do siatkówki nigdy we mnie nie wygasła. Nabyłem uprawnienia sędziowskie oraz instruktora sportu i piłki siatkowej.

W latach 1979-86 studiowałem na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. W 1980 roku byłem członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów swojej uczelni i działałem w pierwszych władzach tej organizacji.

Po ukończeniu studiów uczyłem, przez rok, wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 9 w Zamościu i pracowałem w klubie sportowym „Padwa” Zamość. Do Kraśnika powróciłem w roku 1987. Od 1989 roku rozpocząłem działalność gospodarczą. Zajmowałem się importem odzieży z Turcji i Tajlandii. W roku 1993 otworzyłem pierwszą w Kraśniku salę bilardową.

W czerwcu 1994 r. zostałem radnym miasta Kraśnik. W listopadzie 1995 roku zmienił profil działalności i stałem się wydawcą pierwszej, samofinansującej się, niezależnej gazety lokalnej na Lubelszczyźnie, „Nowiny Kraśnickie”. Gazeta ukazywała się do roku 2003. Byłem jej wydawcą, redaktorem naczelnym i dziennikarzem w jednej osobie. W czasie wydawania periodyku wygrałem proces z burmistrzem miasta Kraśnik, pierwszy tego rodzaju w Polsce, o utrudnianie dziennikarzowi dostępu do informacji.

W roku 2000 rozpocząłem szkolenie młodych siatkarzy (pierwsza tego typu próba była w roku 1991). Przez dwa lata pracował społecznie, w tym czasie doprowadziłem reprezentację Zespołu Szkół nr 2 do brązowego medalu Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych. Od roku 2002 związałem się ze „Stalą” Kraśnik. Byłem jednym z inicjatorów reaktywowania sekcji siatkówki w tym klubie. Jako szkoleniowiec wychowałem zawodników powoływanych na konsultacje kadry Polski kadetów, wicemistrza Polski juniorów i seniorów grających w drużynach I i II-ligowych. W 2003 roku z przyczyn politycznych zostałem pozbawiony tej pracy.

W roku 2002 ponownie zostałem wybrany na czteroletnią kadencję radnego miasta, pełniłem m.in. funkcję wiceprzewodniczącego rady.

W latach 2007-2010 byłem asystentem posła PiS, Jarosława Stawiarskiego (od roku 2015 wiceministra sportu). Podczas pracy w biurze poselskim przygotowałem blisko 100 interpelacji złożonych w Sejmie przez parlamentarzystę.

W roku 2010 związałem się umową z Urzędem Miasta Kraśnik, redagując na stronie internetowej miasta zakładkę „Z kart historii Kraśnika”. W roku 2013 zostałem dziennikarzem, a rok później redaktorem naczelnym wydawanej przez CKiP w Kraśniku gazety, „Życie Kraśnika”.

Opisywaniem historii Kraśnika, szczególnie tej najnowszej, zajmuję się od roku 1999, kiedy współredagował monografię LO im. Mikołaja Reja, przygotowaną na II Zjazd Absolwentów. W roku 2001 FKS „Stal” wydał, z okazji jubileuszu 50-lecia, obszerną monografię klubu mojego autorstwa. W kolejnych latach opracowałem monografie: Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników FŁT, Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. więcej

Oprócz historii pasjonuję się turystyką. Odwiedziłem 38 krajów Europy oraz Syberię w Rosji, Uzbekistan, Tadżykistan, Tajlandię, Maroko i Tunezję. Swoje wspomnienia podróżnicze zamieszczam na blogu „Zdrowie i Podróże”

Uwieńczeniem wielu lat zbierania informacji o historii miasta oraz starych fotografii jest publikacja „Życie w rytmie fabrycznej syreny”.

W roku 2012 i 2013 przeszedłem ciężką chorobę. Miałem nowotwór złośliwy migdałka prawego.

MOJE KORZENIE

PAWEŁ SZNAJDER

100_6982

Reklamy