►►►►►►►►►►►►► G A Z E T A ● I N T E R N E T O W A ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

Author Archives: MSz

Reklamy

W sierpniu 1966 r. oddano w szkole do użytku szklarnię, w której odbywały się zajęcia uzawodowienia z ogrodnictwa.

Zdjęcia żródło

p23


W styczniu 1959 r. w LO im. M. Reja w Kraśniku Fabrycznym rozpoczęto projekt pn.  „Kraśnicki Eksperyment Politechniczny” i nawiązana została współpraca z Kraśnicką Fabryką Wyrobów Metalowych (od roku 1972 FŁT), w celu zapoznania młodzieży oraz nauczycieli matematyki i fizyki z produkcją tego zakładu.

Zdjęcia źródło


Oto wspomnienia Bronisława Mazura (na zdjęciu z akordeonem), które ukazały się monografii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, wydanej w roku 2000.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kraśniku Fabrycznym zostaliśmy wraz z żoną zatrudnieni, jako nauczyciele, z dniem 1.09.1964 r. Funkcję kierownika szkoły pełniła Pani Janina Nosek. Przygniatające wrażenie zrobiła na mnie ciasnota w szkole, przepełnione sale, korytarze nie do przebycia w czasie przerwy. W dziewięciu izbach uczyło się na dwie zmiany ponad 1100 uczniów. Szkoła korzystała z sal wynajętych w Domu Kultury i hotelu. Prócz zasadniczej pracy nauczycielskiej prowadziłem zespół akordeonistów. Praca z zespołem dawała mi wiele satysfakcji, były też pochwały, dyplomy, nagrody.

maz2

Z dniem 1.09.1968 r. Inspektor Szkolny powierzył mi pełnienie obowiązków zastępcy kierownika szkoły. Kierownikiem była Pani Julia Mocarska. Na zebraniach rad klasowych, zebraniach Komitetu Rodzicielskiego, stawiano sprawę rozbudowy szkoły. W przydziale obowiązków Pani Kierownik objęła sprawy dydaktyczno-wychowawcze, mnie przypadły sprawy gospodarcze, w tym rozbudowa szkoły. Byłem zdecydowanym przeciwnikiem nadbudowy piętra, ponieważ ta wersja nie rozwiązywała kwestii funkcjonowania takich pomieszczeń, jak: szatnia, świetlica, pracownie, biblioteka, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia.

Sprawę rozbudowy przeforsowano z pewnymi trudnościami. Przy budowie szkoły wykonane zostały prace towarzyszące, jak budowa mini stadionu, bo z bieżnią okólną, boiskami i oświetleniem, modernizacja placu wokół szkoły i całkowite ogrodzenie siatką działki szkolnej. Pozostały do wykonania drobne prace kosmetyczne w starym budynku, drobne przeróbki, malowanie.

Od dnia 1.09.1972 r. zostałem powołany na stanowisko dyrektora szkoły. Po wprowadzeniu zmian administracyjnych szkoła otrzymała nazwę – Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku.

Przepracowałem w tej szkole w sumie 18 lat. Okres pracy wspominam z wielkim zadowoleniem, z dużą dozą sentymentu. Miałem grono nauczycieli o wysokiej wiedzy merytorycznej, nauczycieli o wielkiej kulturze, nauczycieli inteligentnych, nauczycieli bez konfliktów, oddanych całkowicie pracy z dziećmi. Dlatego szkoła cieszyła się wielkim autorytetem i uznaniem w środowisku.

Z satysfakcją muszę stwierdzić, że za całokształt mojej pracy zostałem uhonorowany odznakami państwowymi i resortowymi, jak również związkową odznaką ZNP. Otrzymałem następujące odznaczenia:

 – Medal 20-lecia i 30-lecia PRL

 – Złoty Krzyż Zasługi

 – Krzyż Kawalerski OOP

 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

 – Złotą Odznakę ZNP.

Bronisław Mazur zmarł w wieku 93. Jego pogrzeb odbył się 4 września 2017 roku.