Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku (3/3) – 60/17

Od roku szkolnego 1948 wprowadzono w Polsce nowy model nauczania, były to tzw. „jedenastolatki”, oparte na siedmioletniej szkole podstawowej i czteroletnim liceum. Tym samym zlikwidowano gimnazja. Obok liceum, na poziomie ponadpodstawowym realizowano system nauczania zawodowego.
Po odejściu, w roku 1949, Henryka Brydaka do pracy w Lublinie, dyrektorem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Kraśniku został Feliks Kopeć. Do roku 1956 nastąpiło kilka zmian na stanowisku kierowniczym:
– Feliks Kopeć 23.09.1949 – sierpień 1950
– Alfred Derza 7.09.1950 – 29.03.1952
– Maria Szubstarska 29.03.1952 – 1.04.1952
– Feliks Kopeć – 1.04.1952 – sierpień 1952
– Leokadia Jesionowicz – wrzesień 1952 – lipiec 1953
– Jan Jabłoński 29.08.1953 – 1956.
W roku szkolnym 1950/51 w kraśnickim liceum utworzono klasę pedagogiczną, do której mogli przystąpić uczniowie najwyższych klas. Władze oświatowe dzięki tego rodzaju posunięciu chciały przygotować kadry nauczycielskie, których brakowało w małych miejscowościach. Do klasy pedagogicznej zgłosiło się 16. osób z Kraśnika oraz 20. spoza miasta – z Urzędowa, Łęcznej i Zakrzówka. Po roku nauki uczniowie zdawali egzamin dojrzałości oraz dodatkowo z przedmiotów pedagogicznych.
W roku 1956 funkcję dyrektora szkoły objął Stanisław Startek. 28 listopada tego samego roku powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy. Inwestycja, o którą zabiegał komitet została zrealizowana w ciągu dwóch lat. Nowy, jednopiętrowy, murowany budynek został dobudowany do istniejącego od roku 1938. Szkoła dzięki temu wzbogaciła się o 4 sale lekcyjne. Kolejnym etapem aktywności społecznej rodziców było powołanie we wrześniu 1961 roku, Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu. Zadanie polegało na wybudowaniu studni głębinowej na podwórku szkolnym. Szkoła nadal jednak nie posiadała kanalizacji. W roku szkolnym 1960/61 do szkoły uczęszczało 327 osób.
W lipcu 1961 nastąpiła kolejna reforma oświaty w Polsce. W jej wyniku, na bazie „jedenastolatek” powstały ośmioklasowe szkoły podstawowe i czteroletnie licea ogólnokształcące. Tym samym klasy licealne VIII-XI przyjęły numerację: pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Od roku 1970 wprowadzono w liceum klasy sprofilowane.
W roku 1968 szkoła obchodziła jubileusz 50. lecia istnienia. Z tej okazji Komitet Rodzicielski ufundował sztandar. Od chwili wręczenia sztandaru w szkole obchodzone były Dni Patrona Szkoły, a ich centralną postacią był Tadeusz Kościuszko, patron oddziału GL, którego imię nosiło liceum.
W roku 1964 Stanisław Startek przeszedł do pracy w Annopolu, gdzie objął funkcję dyrektora Technikum Ekonomicznego. Kierowanie liceum powierzono Janowi Bąkowi. Po trzech latach J. Bąka zamienił Wit Szymanek, który pełnił funkcję dyrektora do września 1973 roku.
Oddanie do użytku, w roku 1958, nowego skrzydła budynku szkoły tylko na krótko poprawiło sytuację lokalową. Dlatego w roku 1962 powołany został Komitet Budowy Szkoły. Pierwszym posunięciem komitetu był zakup terenu o powierzchni ok. 2 hektarów. Budowę rozpoczęto w roku 1970. Wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło 20 marca. Już po kilkunastu miesiącach, pod koniec sierpnia 1971 roku, do użytku oddano budynek, z kilkunastoma salami lekcyjnymi, świetlicą (stołówką), salą gimnastyczną i pomieszczeniami gospodarczymi. Przy wejściu do budynku szkoły ustawiono popiersie Tadeusza Kościuszki.
Wybudowanie sali sportowej pozwoliło na rozwijanie pasji sportowych uczniów szkoły. Zajęcia z wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne odbywały się przy ulicy Klasztornej przeważnie przed szkołą, na niewielkim placu otoczonym budynkami szkoły i parafialnymi. Wielką pasją nauczycielską wykazywał się w latach 60. nauczyciel wychowania fizycznego Julian Gozdal.
Kolejną, niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania szkoły inwestycją była budowa internatu. Do realizacji tego zadania przystąpiono krótko po wybudowaniu nowej siedziby szkoły. Internat oddano do użytku 1 września 1973 roku. Mogło w nim zamieszkać blisko 150 uczniów.
W roku szkolnym 1972/73 liczba uczniów liceum po raz pierwszy w historii szkoły przekroczyła pół tysiąca.
9 lutego 1973 roku, na krótki okres (do 1 września 1973 r.), funkcję dyrektora objęła Jadwiga Pleszyńska. Po niej, przez 17 lat szkołą kierował Jan Wójcik. Nowy dyrektor ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.
Od sierpnia 1980 roku szkoła przyjęła nazwę Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Oddziału Gwardii Ludowej im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku.
Na posiedzeniu rady pedagogicznej w lutym 1990 roku zgłoszony został wniosek w sprawie zmiany patrona szkoły. Po zaciągnięciu opinii uczniów, rodziców i społeczności miasta, rada pedagogiczna uchwałą z 2 lipca 1990 roku dokonała zmiany. Od 1991 roku nazwa szkoły brzmiała I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku.
W roku 1990 zmarł długoletni dyrektor szkoły, Jan Wójcik. Przez kilka miesięcy placówką kierowała Teodora Dłużniewska. Od 1 września funkcję dyrektora objął Wojciech Szpakiewicz. Nowy dyrektor, absolwent szkoły, ukończył studia wyższe na UMCS w Lublinie. Z wykształcenia był matematykiem, ponadto ukończył drugi fakultet na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Lubelskiej.
W roku szkolnym 1990/91 naukę w liceum, w dz. lubelskiej, pobierało 672 uczniów.
Od września 2000 roku do dziś funkcję dyrektora pełni Piotr Miecznikowski. Dyrektor ukończył Wydział Matematyki UMCS.
W 2002 roku, w wyniku zmian organizacyjnych, związanych z reformą administracji samorządowej, utworzono Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku, w skład którego weszły: I Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.
Absolwenci liceum w dzielnicy lubelskiej Kraśnika od dziesiątek lat podtrzymują tradycję organizowania zjazdu absolwentów. Pierwszy zjazd odbył się w roku 1962. Kolejne w latach 1978, 1988, 1993, 1998, 2003. 27 września 2008 r. z okazji 90. lecia odbył się VII zjazd absolwentów. Taką liczbą zjazdów nie może poszczycić się żadna szkoła w Kraśniku. Jeżeli może to być miarą więzi ze szkołą i rodzinnym miastem, to w przypadku szkoły średniej w „starym” Kraśniku jest ona najsilniejsza.

Źródło:
Wit Szymanek, „Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku w latach 1918 -1998”.

Na zdjęciu od lewej: Anna Dunin-Wąsowicz, Antonina Wilk, Jadwiga Pleszyńska, Jan Bąk, Julian Gozdal, Jerzy Pleszyński. (Zdjęcie pochodzi z galerii Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku na portalu NK).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s