jub1

Ludzie kraśnickiej siatkówki…
Od lewej: Jadwiga Morelewska, Halina Wojtanowska, Eugeniusz Ziemba, Lech Muszyński, Stanisław Pawlak, Bonifacy Michałowski.

 

Reklamy