Jesienią 1987 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku, którego prezesem został wicewojewoda lubelski Włodzimierz Koprukowniak. Celem towarzystwa było popularyzacja idei Wiosek Dziecięcych SOS w Polsce oraz gromadzenie funduszy na budowę placówki w Kraśniku.
25 maja 1988 roku odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pierwszego domku Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku.
W lipcu 1991 roku ogłoszono konkurs na dyrektora Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku. W wyniku konkursu wybrano Wiesława Kowalskiego.
Wioskę przekazano do użytkowania 5 grudnia 1991 roku. Na obszarze 5 ha wybudowano 18 obiektów, w tym 14 domków dla rodzin wioskowych.

Zdjęcia Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku wykonane w roku 2017

Reklamy