W Kraśniku nie dba się o zieleń miejską.

Od wielu lat apeluję na blogu o rewitalizację Alei Jabłoniowej.

Oto wpis z roku 2011 Aleja jabłoniowa – 139/11

Za szkodliwe uważam też niszczenie zdrowych drzew.

To było najpiękniejsze drzewo w mieście. Jego kształt był niepowtarzalny.

Komu przeszkadzało?

Reklamy