Mówiąc o „dworku” mówimy o najstarszym zachowanym w województwie lubelskim drewnianym budynku, pełniącym niegdyś funkcję szpitala. Aż do XIX w. szpitale spełniały jednak nieco inną funkcję, aniżeli dziś, niewiele miały wspólnego z dzisiejszymi placówkami opieki medycznej. Były raczej z reguły podległymi Kościołowi zorganizowanymi miejscami udzielania opieki społecznej – przytułkami dla chorych, biednych, włóczęgów czy sierot. Nie stosowano przy tym podziału np. na mieszczan i chłopów oraz szlachtę – przyjmowano wszystkich ubogich i chorych. Skądinąd wiemy, że 28 marca 1749 r. zmarła „biedna szlachcianka rezydentka w szpitalu” kraśnickim Katarzyna Zubrzycha, na tyle biedna, że pogrzebana „za darmo” przy kościele szpitalnym. Szpitale takie i towarzyszące im kościoły szpitalne nosiły najczęściej wezwanie św. Ducha.

Więcej w artykule  Najstarszy z kraśnickich szpitali – 179/15

img_00241

Okres PRL

020

Rok 2009

018

Rok 2009

dw1

Rok 2015

dw2

Rok 2015

Reklamy