Grupa gimnastyczna LO nr 1 w Kraśniku, maj 1956 rok.
Skład grupy: Albin Ludwika, Rak Wiesława, Hałabiś Zofia,
Faliszewski Andrzej, Derza Janusz, Bereś Michał, Iżycki Witold.

Opiekunem grupy był nauczyciel wychowania fizycznego Julian Gozdal.

Zachęcam do zamieszczania wspomnień o Julianie Gozdalu

gimn

Reklamy