narutowicza 1-wykop-b

Autor zdjęcia: Jacek Siedlecki

Wśród wielu odkryć archeologicznych w Kraśniku największe zainteresowanie wzbudzają odkrywane, w trakcie prac budowlanych prowadzonych po II wojnie na rynku i w jego obrębie, piwnice i podziemne korytarze. Coraz cięższy ruch kołowy przez kraśnicki rynek i sąsiednie ulice spowodował także liczne zapadliska, pozwalające wysnuć wniosek o istnieniu usytuowanych głęboko po ziemią lochów lub piwnic. O istnieniu ciągu tego rodzaju pomieszczeń świadczą odkrycia w trakcie wznoszenia budynku przy ulicy Narutowicza 1. Potwierdziły istnienie połączenia wykonanego przed wiekami pomiędzy kościołem parafialnym a tzw. „małym” kościółkiem. Więcej TU

Reklamy