IMG_0006

Rynek w Kraśniku, początek XX wieku – właścicielem zdjęcia jest p. Marek Solecki.

Rynek w Kraśniku zaistniał wraz z otrzymaniem praw miejskich w XIV wieku. Olbrzymia większość ówczesnych lokacji miast na prawie niemieckim odbywała się na obszarze lub w pobliżu już istniejących miast wczesnośredniowiecznych.Więcej tu

Reklamy