Likwidację przeprowadzono zgodnie z przyjętym planem. Kasaty dokonano w pełnym zaskoczeniu i w jednym czasie, według z góry zaplanowanego schematu. Około godziny 23 klasztory i kościoły otaczało wojsko, do środka wchodziło kilku żołnierzy, oficerów, urzędnik władzy cywilnej i delegat władzy duchownej. Pierwszymi czynnościami było zabezpieczanie dzwonów, przed ewentualnym alarmowaniem okolicznej ludności i zbieranie zakonników w celu oznajmienia treści ukazu i spisania personaliów. Dalej następowało przejęcie pieniędzy i kosztowności, a następnie opisanie ksiąg inwentarzowych i wywóz zakonników do punktów zbornych.

Więcej TU

Budynek dawnego Klasztoru Kanoników Regularnych, październik 2014 rok.

100_2487

Reklamy