Najbogatszą oprawę miała impreza jubileuszu 25. lecia STALI, która odbyła się 22 lipca 1978 roku w sali kinowej CKiP.

Jubileusz klubu był odniesieniem do roku 1953, w którym połączono Koła Sportowe STAL nr 6 i 7.

W uroczystości, która odbyła się w Kinie „Metalowiec” wzięli udział m.in.: dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Aleksander Luckiewicz, prezes Wojewódzkiej Federacji Sportu – Roman Walner oraz przedstawiciel ZG ZZ Metalowców – Aleksander Koruchow. Ponadto byli obecni przedstawiciele władz miasta i fabryki.

W trakcie akademii wręczono klubowi sztandar ufundowany przez załogę FŁT, który przekazał władzom klubu dyrektor naczelny fabryki, Jan Żarkowski.

Więcej /tu/

jub2

jub3

Reklamy