Minęło 65. lat od wyprodukowania pierwszej partii łożysk w Fabryce Łożysk Tocznych, co miało miejsce na początku wiosny 1949. Produkcję partii zakończono przed 1 maja, czyli można mówić o jubileuszu. Była to zarazem pierwsza partia łożysk wyprodukowanych w Polsce, a więc także jubileusz 65. lecia przemysłu łożyskowego w naszym kraju.

W ramach czteroletniego planu inwestycyjnego, opracowanego przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, powstał projekt Centralnego Okręgu Przemysłowego, przewidujący powstanie Fabryki Amunicji Nr 2 pod Kraśnikiem.

Lokalizację FA Nr 2 w Dąbrowie-Bór zatwierdzono w sierpniu 1937 roku. Do czasu rozpoczęcia wojny zakończono budowę większości obiektów fabrycznych. W sumie powstało 29 budynków murowanych, w tym m.in. 8 hal fabrycznych, 4 magazyny, budynek szkolny, budynek na biura dyrekcji i administracji, 2 budynki wartownicze, parowozownia, elektrociepłownia i budynki gospodarcze. Oddano także 3 budynki drewniane, ułożono tory kolejowe, wykonano szereg dróg wewnętrznych, sieć wodociągowo-kanalizacyjną i energetyczną.

Więcej /tu/

Zdjęcia:

Brama wejściowa oraz biurowiec Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych (zdjęcia z archiwum „Życia FŁT”). Przed bramą stał pomnik, z łożyskiem na szczycie, świadczący o profilu fabryki.

 

 

F1 F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Reklamy