Siedzą, od lewej: z-ca naczelnika miasta Kazimierz Grzymek, Wiesław Kowalski, dyrektor „2” Leopold Makuch…
Stoją: D.Godzina.
B. Rostek, H. Wojtanowska, J. Łysakowski, M. Muszyńska, L.Rejter i A. Jackiewicz

DG6

Reklamy