Lata 60., dawna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kraśniku Fabrycznym

n17

Reklamy