W roku 1950 fabryka rozpoczęła budowę szpitala, powierzając kierownictwo nad budową i organizacją szpitala Alojzemu Hevelke. – „Najwięcej radości dostarczył nam w roku 1954 dzień oddania do użytku szpitala w Kraśniku Fabrycznym. Pierwszego szpitala z prawdziwego zdarzenia w naszym powiecie. Zanim został zbudowany, chorych wymagających hospitalizacji musieliśmy kierować do Janowa albo Lublina.” – wspominał Hevelke. Więcej tu

hewelke

Dr med. Alojzy Hevelke

Reklamy