Czar wspomnień…
Szkolny Zespół Tańca Ludowego – pod kierownictwem Julii Mocarskiej, rok 1964, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kraśniku Fabrycznym (dziś Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku)

n3

n4

Reklamy