Sportowe sukcesy „Tysiąclatki” – 164/13

Początek roku szkolnego jest dobrą okazją do przypomnienia niektórych sukcesów sportowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, osiąganych w latach 70 i 80., które wyniknęły z utworzenia klas sportowych o profilu siatkarskim.

Decyzją władz oświatowych 1 września 1961 roku została powołana Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku Fabrycznym. Początkowo szkoła liczyła dwunastu pracowników pedagogicznych i 2 sprzątaczki. Kierownictwo powierzono Stanisławowi Grzesikowi, dotychczasowemu nauczycielowi Zasadniczej Szkoły Metalowej w Kraśniku Fabrycznym.

Liczba uczniów zapisanych do nowej placówki oświatowej wynosiła 450, najwyższą klasą była piątą. Klasy II, III, IV i V uczyły się w świetlicy KFWM mieszczącej się w Hotelu Robotniczym Nr 2, klasy I zaś w Hotelu Robotniczym Nr 4.

Już w roku 1958 powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: pracownik KFWM Stanisław Dziurzyński, I sekretarz KM PZPR Jan Widomski, II sekretarz KM PZPR i radna Helena Grzesiuk, kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 1 Janina Nosek, Stanisław Grzesiuk, radna i sekretarz MRN Jadwiga Żurawska, pracownik KFWM Aleksandra Warsztocka, pracownik KFWM Eugeniusz Robakowski, naczelny dyrektor KFWM Zbigniew Zbyszyński i wicedyrektor KFWM Eugeniusz Jach.

W czerwcu 1960 roku komitet budowy szkoły w Kraśniku Fabrycznym zwrócił się do mieszkańców z apelem o pomoc w zebraniu środków na budowę nowej szkoły, która będzie jednym z wielu pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. Już w tym samym roku komitetowi udało się zgromadzić niezbędną do budowy szkoły dokumentację. Do prac przystąpiono w 1961 roku, dużą ich część społecznie wykonywali kraśniczanie oraz nieodpłatnie lokalne firmy budowlane i drogowe.

15 października 1962 roku szkoła stała się oficjalnie gospodarzem budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2. Placówka została zapisana jako 411 z kolei, w prowadzonej akcji budowy „Tysiąca szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”.

W roku szkolnym 1970/71 w Szkole Podstawowej nr 2 utworzono klasę sportową o specjalności piłka siatkowa. Jej organizatorami byli Stanisław Biskup (wychowawca tworzonej klasy) i Maria Muszyńska. Klasa liczyła 40 uczniów, 20 chłopców i 20 dziewcząt wybranych z obu szkół Kraśnika Fabrycznego. Był to eksperyment, który z perspektywy czasu należy uznać za ogromny sukces.

Pierwszy etap naboru polegał na przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej Denisiuka. W drugim etapie uczniowie pokonywali niezbyt skomplikowany tor przeszkód. Ci, którzy zdobyli największą liczbę punktów zostali zakwalifikowani do klasy sportowej. Nie zawsze udawało się to przeprowadzić, często bowiem byli to uczniowie przodujący w innych przedmiotach nauczania i dlatego wychowawcy klas starali się blokować przejście. Nieraz wspierali ich w tym rodzice, obawiający się czy zwiększona liczba godzin wf nie wpłynie na naukę pozostałych przedmiotów. Klasy sportowe miały bowiem 12 godzin wychowania fizycznego tygodniowo. Główną dyscypliną była piłka siatkowa, uzupełniana pozostałymi grami zespołowymi i lekkoatletyką.

W klasach piątych sportowych kładziono nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe. Od szóstej program obejmował nauczanie specjalistyczne.

Wszechstronny rozwój o jaki dbano w klasach sportowych zapewniał uczniom sukcesy w finałach wojewódzkich wielu innych dyscyplin, w tym koszykówce czy nawet łyżwiarstwie. Jeśli uczniowie tych klas samodzielnie nie tworzyli reprezentacji szkoły, to przez szereg lat byli jej trzonami. Dzięki temu w latach 70. i 80. szkoła należała do czołowych pod względem sportu na Lubelszczyźnie.

W roku szkolnym 1971/72 „Tysiąclatka” zdobyła I miejsce w województwie i II miejsce w Polsce w siatkówce dziewcząt. Chłopcy zaś byli wicemistrzami województwa. Warto podkreślić, że były to lata, w których dwa inne miasta województwa, Lublin i Świdnik, były liczącymi się ośrodkami szkolenia siatkarskiego narybku w Polsce.

W drużynie mistrzyń województwa grały: Grażyna Płecha, Jadwiga Likos, Jolanta Kania, Barbara Malinowska, Ewa Kalinowska, Łucja Korona i Elżbieta Syroka.

W drużynie wicemistrzów grali: Roman Szczerbik (na zdjęciu), Andrzej Kandzierski, Mirosław Szewczyk, Janusz Małek, Mirosław Lenartowicz, Józef Pietrzak i Mirosław Gryc.

Szczerbik

Innym cennym osiągnięciem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 było zajęcie II miejsca w województwie w zawodach lekkoatletycznych. Szkołę reprezentowali: Barbara Malinowska (na zdjęciu), Jolanta Kania (na zdjęciu), Anna Cieślik, Danuta Świąć, Jolanta Ekiert, Małgorzata Walczak, Grażyna Wąsowska, Anna Puzio, Mirosław Lenartowicz, Mirosław Gryc i Andrzej Kandzierski.

Malinowska
Barbara Malinowska

Kania
Jolanta Kania

W roku szkolnym 1972/73 dziewczęta z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 były mistrzyniami województwa, z klasy młodszej zaś zdobyły tytuł wicemistrzowski. W drużynie dziewcząt, które zajęły II miejsce, grały: Teresa Hrabia, Jadwiga Zakolska, Elżbieta Wójcik, Iwona Kubicka, Anna Gałuszkiewicz i Izabela Łyjak.

W tym samym roku chłopcy z klas VIII byli II w województwie, z klas VII zaś pierwsi, grając w składzie: Lech Dębski, Leszek Winiarczyk, Zbigniew Kozioł, Zbigniew Wójcik, Marek Sierankowski, Maciej Sztrąf, Lech Adamczyk, Jerzy Kwiatek i Sylwester Lenkiewicz.

W roku szkolnym 1980/81 uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 zajęły I miejsce w wojewódzkich finałach w piłce siatkowej dziewcząt, grając w składzie: Beata Krawczyk, Katarzyna Maziarz, Dorota Sondej, Bożena Duda, Joanna Igras, Wioletta Gołasa, Anna Kulik, Joanna Posyniak, Renata Maziarz, Beata Kolano.

W tym samym roku chłopcy zdobyli III miejsce w wojewódzkich finałach w piłce siatkowej. W drużynie grali: Grzegorz Biskup, Zbigniew Siewierski, Marek Żuber, Krzysztof Kołosiński, Mirosław Wicik, Mirosław Korecki, Zbigniew Król, Andrzej Kuśmierczyk, Robert Pazdan.

Rok szkolny 1982/83, to awans chłopców i dziewcząt do finałów wojewódzkich, które odbyły się 9 grudnia 1982 roku w Lublinie. Obok kraśniczan w turnieju uczestniczyli chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie, SP nr 3 ze Świdnika.

W pierwszym meczu kraśniczanie wygrali 2:0 z rówieśnikami z Lublina. W decydującym o wygranej meczu ze Świdnikiem wynik był taki sam.

W drużynie mistrza województwa grali: Grzegorz Chudzik, Marek Białosiewicz, Tomasz Bednarczyk, Marian Kapusta, Dariusz Sarna, Robert Pikuła, Janusz Błądek, Jacek Kowal, Piotr Denek i Wojciech Wyrwa. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Grzegorz Chudzik, opiekunem drużyny był Witold Bober.

W tym samym turnieju, dziewczęta po dwóch przegranych po 2:0 zajęły trzecie miejsce. Na osłodę pozostał tytuł najlepszej zawodniczki dla kraśniczanki Ewy Dębickiej.

Reklamy

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s