Powoływanie na stanowisko prezesa, bądź do zarządu klubu, osób ze ścisłego grona kierowniczego KFWM (później FŁT) lub pełniących w fabryce ważne funkcje praktykowano w klubie przez ponad 50 lat, do czasu, kiedy zakład produkujący łożyska był jedynym, a po roku 1989 głównym sponsorem klubu. Z perspektywy lat należy to uznać za słuszne posunięcie. Tworzył się silny związek klubu z opiekunem finansowym, co zapewniało klubowi szeroko pojęte wsparcie, od finansowego, poprzez pomoc przy organizacji wyjazdów na zawody i obozy sportowe, do zatrudniania w fabryce czynnych zawodników (głównie piłkarzy) włącznie. Działaczami zostawali także czynni i dawni zawodnicy klubu, znający bardzo dobrze realia sportu i konkretnej dyscypliny. Więcej tu

16

Na zdjęciu. Jedna z pierwszych drużyn siatkarskich w Kraśniku (wówczas w Dąbrowie-Bór). Od lewej: T. Tuz, J. Wojtanowski, L. Muszyński, W. Wójcicki, W. Szekalski, nn.

Reklamy