D

Na miesiąc maj w latach PRL przypadało tradycyjne święto książki, znane jako Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. W tym czasie przeprowadzano szeroko zakrojone akcje umasowienia kultury. Organizowano szereg cyklicznych imprez, w tym wystawy, kiermasze, spotkania, konkursy i odczyty.

Najbardziej lubianą przez dzieci imprezą był festyn, który przybierał formę pochodu w przebraniach za bohaterów książek. Dzieci chętnie angażowały się w przygotowania do pochodu i w nim uczestniczyły.

Więcej zdjęć tutaj

Reklamy