K1

4 marca, po ciężkiej chorobie, zmarł w wieku 64 lat Zygmunt Kusiak.

Zygmunt Kusiak cieszył się dużym uznaniem środowiska sportowego miasta. Ze sportem był związany od 1976 roku. W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, w dniu 18 stycznia 1976 roku, doszło do wyboru władz Ludowego Klubu Sportowego Tęcza, w tym nowego prezesa, którym został Zygmunt Kusiak, ówczesny zastępca naczelnika miasta. Wiceprezesem wybrano Leszka Pasiecznego. W tym okresie klub posiadał 468 członków fizycznych i 4 wspierających. Klub prowadził działalność w ramach 5 sekcji: piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, podnoszenia ciężarów, szachowej i kolarskiej. W roku 1977 powstała nowa sekcja, gimnastyczna, skupiająca 26 osób (sekcja istniała ok. 2 lat). Więcej tutaj

Reklamy