Organizację liceum w Kraśniku Fabryczny powierzono Stanisławowi Stachurze, który był pierwszym dyrektorem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego TPD w Kraśniku Fabrycznym, tzw. „jedenastolatki„. Szkoła funkcjonowała w nowo oddanym budynku liceum przy ulicy Bolesława Bieruta (obecnie Sikorskiego)  (więcej)  oraz w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Lenina (obecnie Aleja Niepodległości), oddanym w roku 1952 (na zdjęciu) (więcej). Kierowniczką szkoły podstawowej była Janina Nosek, wicedyrektorem liceum Jan Greszeta.

 

Reklamy