Zdjęcia zostały wykonane w roku 1975, są to kolarze z grupy Czesława Karwowskiego.

Reklamy