Historia PSP nr 5 – 25/11

Pierwszą placówką w dzielnicy fabrycznej Kraśnika, prowadzącą nauczanie na najniższym szczeblu edukacji, była Szkoła Podstawowa nr 1, po roku 1975 – Szkoła Podstawowa nr 5.

Apel poranny na placu szkolnym, obok pierwszej siedziby szkoły. W czasie apelu młodzież śpiewała „Hymn ŚFMD ”, jeden z uczniów wciągał flagę państwową na maszt.

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku (link)


Reklamy