Urzędnicy „olewają” radnego. Sonda (11) – 36/10

Dyrektor CKiP w Kraśniku Zbigniew Nita (drugi od prawej)

Na sesji Rady Miasta Kraśnik, w dniu 28 stycznia, radny PiS Jerzy Bednarz, w trakcie realizacji punktu porządku obrad „Interpelacje i zapytania radnych”, widząc na sali dyrektora Centrum Kultury i Promocji Zbigniewa Nitę, skierował do niego zapytanie, na temat bieżącej działalności w miejskiej instytucji kulturalnej. Radny Bednarz wyraził przy tym zdziwienie z powodu braku aktualnych informacji na stronie internetowej placówki kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warto podkreślić, że podobne pytania radny PiS skierował pod adresem kierownictwa CKiP w listopadzie ubiegłego oku. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło.

Jerzy Bednarz, zadając pytania na sesji lokalnego samorządu w obecności osoby kompetentnej, liczył na szybkie i rzetelne wyjaśnienia. Dyrektor Z. Nita gdzieś jednak „wyparował” i nie podjął dyskusji z radnym. Podczas odpowiedzi na interpelacje radnych, reprezentujący burmistrza zastępcy, także nie widzieli potrzeby wyjaśniania czegokolwiek.

Po zajrzeniu na stronę CKiP, rzeczywiście trudno zdobyć wiedzę o pracy tej instytucji. Ważną zakładką są „Zajęcia”, z której wynika, że takowych nie prowadzi się w Centrum. Inne zakładki, „Galeria ODNOWA” i „Galeria TRÓJKA”, zawierają informacje nieaktualne. Nie wspominając o BIPie.

W roku 2010 CKIP otrzyma dotację w wysokości 1 080 000 złotych. Dodatkowo 70 tysięcy będzie przeznaczone na organizację ogólnomiejskich imprez kulturalnych.

Dopisano w dniu 5 lutego:

Pragnę poinformować, że po wpisie na blogu strona CKiP została zaktualizowana!

 


Reklamy