000_0897

Tu była tzw. „sahara”

Przyglądając się zabawie dzieci i młodzieży na podwórkach wokół bloków mieszkalnych stwierdzam, że młodzi kraśniczanie nie czerpią tyle radości z przebywania poza domem, co pokolenie ich rodziców. Mam w pamięci wiele zabaw, w których sam uczestniczyłem, popularnych w latach 60 i 70 tych. Ilość tych zabaw wskazuje, że pokolenie obecnych pięćdziesięcio i czterdziestolatków było pomysłowe oraz, że istniała w tamtych latach duża więź podwórkowa.

– Zbijak

– Kometka

– Gra w Kapsle

– Gra w gumę

– Kucany berek

– Skakanie na skakance

– Gra w soka

– Łapki

– Szpak

– Klasy

– Chłop

– Kółko i krzyżyk

Reklamy